11. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Ettevõte töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

11.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu).

11.3. Ettevõte töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks.

11.4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Plaster OÜ, registrikoodiga 12228599, aadressiga Järvamaa, Mäo Keskus 75721.

11.5. Ettevõte ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

11.5.1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;

11.5.2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi, aadress ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

11.6. Punktides 11.5.1 ja 11.5.2 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Ettevõte.

11.7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

11.7. Kui Klient on avaldanud soovi saada Ettevõtte uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Ettevõtte e-posti aadressile info@plasteral.eu või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.